स्थानीय तह निर्वाचन २०७४
मकवानपुर जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका

मकवानपुर जिल्लाको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू

१०


Second Stage - Local Level Election - 254 Days Left

थाहा नगरपालिकावडा
दल उम्मेदवार प्राप्त मत १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९

मेयर

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) लवशेर विष्ट 2178 1326 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले विष्णु ढकाल 2287 1331 0 0 0 0 0 0 0 0 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा हरेराम कार्की 124 80 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

उपमेयर

नेपाली कांग्रेस खड्ग गोपाली 2392 1162 0 0 0 301 0 0 0 0 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले कल्पना बलामी 2318 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा Admin 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १

नेपाली कांग्रेस राजभाई गोपाली 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले विष्णुबहादुर गुरुङ 378 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) हेर मान गोपाली 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा देव चा गोपाली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. २

नेपाली कांग्रेस नवराज लामा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले गुप्त बहादुर कार्की 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) शंकर तामांग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा कुलमान तामांग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ३

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ४

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) दिपक सिंह लामा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ५

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ६

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ७

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ८

नेपाली कांग्रेस Admin 101 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले Admin 373 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) Admin 411 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा Admin 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ९

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १०

नेपाली कांग्रेस 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ११

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १२

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


थाहा नगरपालिकासमावेश भएका साविक गा.वि.स. र न.पा.हरु : थाहा नगरपालिका, आग्रा, चित्लाङ र टिस्टुङ गा.वि.स.

जनसंख्या : ४१६२३  
क्षेत्रफल : १९१.१२ वर्ग  कि.मि.
प्रस्तावित केन्द्र : साविक थाहा नगरपालिका कार्यालय
वडा संख्या : १२
सिमाना :
पूर्व : ईन्द्र सरोवर गाउँ पालिका र काठमाण्डौ जिल्ला
पश्चिम : कैलाश गाउँ पालिका
उत्तर : धादिङ र काठमाण्डौ जिल्ला
दक्षिण : भीमफेदी, ईन्द्र सरोवर,कैलाश गाउँ पालिका
वडा विभाजन :

वडा नम्बरसमावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरुसाविक वडा नं.
१  थाहा १,१२
२   थाहा   २-५
 थाहा   ६,७    
 थाहा   ८,९
 थाहा   १०,११    
 थाहा   १३-१५    
 आग्रा  २-६
 आग्रा १,७-९
 चित्लाङ १-५,८    
१० चित्लाङ ६,७,९    
११ टिस्टुङ     १-३,५
१२ टिस्टुङ     ४,६-९   

श्रोत : नेपाल सरकार राजपत्र