स्थानीय तह निर्वाचन २०७४
मकवानपुर जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका

मकवानपुर जिल्लाको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू

१०


Second Stage - Local Level Election - 254 Days Left

बकैया गाँऊपालिकावडा
दल उम्मेदवार प्राप्त मत १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९

प्रमुख

नेपाली कांग्रेस दामोदर खनाल 4544 4544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले दल बहादुर वाइबा 4472 4472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) भक्त बहादुर खत्री 3199 3199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा लक्ष्मी जिम्बा 1663 1663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

उपप्रमुख

नेपाली कांग्रेस कमला वाइबा 4472 4472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले सरला बोलखे 4663 4663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) लक्ष्मी गोले 3061 3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा ध्रुब नारायण घिमिरे 1657 1657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १

नेपाली कांग्रेस राजकुमार राउत 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले प्रदिप स्याङ्तान 207 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) बुद्दि मान वाइबा 231 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा कुमार सिह योन्जन 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. २

नेपाली कांग्रेस ग्यान बहादुर थिंग 199 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले नारायण प्रसाद तिमल्सिना 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र बिर मान बल 331 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा इन्द्र बहादुर योन्जन 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ४

एमाले राजन दंगाल 724 0 0 0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेपाली कांग्रेस चन्द्र कुमार राइ 615 0 0 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) राम हरि गौतम 393 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा डम्बर बहादुर बोम्जन 313 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ३

नेपाली कांग्रेस दिल बहादुर बोम्जन 535 0 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले प्रेम बहादुर डिमडुंग 480 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) महेश लो 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा टुकु माया स्यांगतान 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ५

एमाले बिर बहादुर लामा 322 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेपाली कांग्रेस शेर मान घलान 534 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) जम बहादुर तामांग 223 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा जोग बहादुर स्यांगतान 309 0 0 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ७

नेकपा (केन्द्र) भोज राज लामीछाने 354 0 0 0 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेपाली कांग्रेस मान बहादुर भ्लोंन 427 0 0 0 0 0 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले राम काजि लामिछाने 646 0 0 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा पवन सिह गुरुङ 354 0 0 0 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ६

नेपाली कांग्रेस सुसन भोलोंन 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले फुल बहादुर बोम्जन 324 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) मोति लाल सिंगार 246 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा मणि राज लुंवा 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ८

नेपाली कांग्रेस इन्द्र बहादुर दोंग 351 0 0 0 0 0 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले इन्द्र बहादुर स्यांगतान 378 0 0 0 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) बिर बहादुर घालान 247 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा फुल राज थिंग 101 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ९

नेपाली कांग्रेस टंक धोज लोप्चन 369 0 0 0 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले टंक बहादुर थिंग 338 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) बिर बहादुर लो 279 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा रत्न बाहादुर थिंग 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १०

नेपाली कांग्रेस सोम बहादुर तिमल्सिना 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले नजर मान बोम्जन 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) अर्जुन बहादुर वाइबा 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा थोयार सिह बजु 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ११

नेपाली कांग्रेस गोपाल बहादुर नेसुर 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले सिब राम ढकाल 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) भिम बहादुर न्यासुर 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा कमान सिह न्यासुर 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १२

नेपाली कांग्रेस संजय लामा दिम्दुंग 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0
एमाले राम बहादुर मुक्तान 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) दिल बहादुर नेसुर 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा सुजन वाइबा 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0


बकैया गाउँपालिकासमावेश भएका साविक गा.वि.स. र न.पा.हरु : धियाँल, छतिवन, शिखरपुर,मन्थली र ठिंगन गा.वि.स. 

जनसंख्या : ३९६२० 
क्षेत्रफल : ३९३.७५ वर्ग  कि.मी.
केन्द्र : साविक छतिवन गा.वि.स.को कार्यालय
वडा संख्या : १२
सिमाना :
पूर्व : बागमती गाउँपालिका
पश्चिम : हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका
उत्तर : भीमफेदी गाउँपालिका र ललितपुर जिल्ला
दक्षिण : रौतहट र बारा जिल्ला

वडा विभाजन :

वडा नम्बरसमावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरुसाविक वडा नं.
        १ धियाल १,५,६    
        २   धियाल     २-४,७-९    
        ३ छतिवन         १,२
        ४ छतिवन     ३,५,६
        ५   छतिवन     ७,८
        ६ छतिवन     ९
        ७ छतिवन    ४
        ८ शिखरपुर        १-४,९  
       ९  शिखरपुर      ५-८  
       १०  मन्थली      १-९
       ११ ठिंगन  १,२,५
       १२ ठिंगन ३,४,६-९

श्रोत : नेपाल सरकार राजपत्र