स्थानीय तह निर्वाचन २०७४
मकवानपुर जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका

मकवानपुर जिल्लाको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू

१०


Second Stage - Local Level Election - 254 Days Left

भीमफेदी गाँऊपालिकावडा
दल उम्मेदवार प्राप्त मत १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९

प्रमुख

नेपाली कांग्रेस ममलाल दोङ 3435 3435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले हिदम लामा elected 3842 3842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) रंजित कुमार राना 3698 3698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा शिवराम थापा 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

उपप्रमुख

नेपाली कांग्रेस मोम लाल दोंग 3435 3435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले पार्वती राना elected 3802 3802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा सनुमायाँ ब्लोन 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १

नेपाली कांग्रेस श्यामकुमार बल elected 524 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले पन्च माया बल 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. २

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले काशिराम बज्यु 531 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ३

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) प्रितिलाल लामा 531 0 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ४

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ५

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले जहार सिं लामा 564 0 0 0 0 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ६

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले सिताराम थापा 374 0 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ७

नेपाली कांग्रेस बुद्धि बहादुर सिञ्जाली 297 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ८

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले जगतमान घिसिङ 514 0 0 0 0 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ९

नेपाली कांग्रेस प्रकाश पुडासैनी 404 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १

नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


भीमफेदी गाउँपालिकासमावेश भएका साविक गा.वि.स. र न.पा.हरु : भैंसे, निबुवाटार, भिमफेदी, कोगटे, ईपापञ्चकन्या र नामटार (१,३,४) गा.वि.स. 

जनसंख्या : २३३४४      
क्षेत्रफल :२४५.२७ वर्ग  कि.मि.    
केन्द्र : साविक भिमफेदी गा.वि.स.को कार्यालय
वडा संख्या : ९
सिमाना :
पूर्व : ललितपुर जिल्ला
पश्चिम : हेटौंडा उपमहानगरपालिका र कैलाश गाउँपालिका
उत्तर : थाहा नगरपालिका र ईन्द्रसरोबर गाउँपालिका
दक्षिण : हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिका

वडा विभाजन :

वडा नम्बरसमावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरुसाविक वडा नं.
        १ भैँसे ६-८      
        २   भैँसे  १-५,९     
        ३ निबुवाटार २-५
        ४ निबुवाटार    १, ६-९
        ५    भिमफेदी   ५-७,९
        ६ भिमफेदी  १-४,८       
        ७ कोगटे १-९
        ८  ईपापञ्चकन्या     १-९
       ९  नामटार  १,३,४    

श्रोत : नेपाल सरकार राजपत्र