स्थानीय तह निर्वाचन २०७४
मकवानपुर जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका

मकवानपुर जिल्लाको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू

१०


Second Stage - Local Level Election - 254 Days Left

गढी गाँऊपालिकावडा
दल उम्मेदवार प्राप्त मत १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९

प्रमुख

नेपाली कांग्रेस दोर्जे लामा 3623 1255 0 0 1935 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले बिदुर हुमागाईं 3303 714 0 0 1740 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) भिम पाख्रिन 967 276 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा खिल प्रसाद चौलागाई 202 141 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

उपप्रमुख

नेपाली कांग्रेस मन्दिरा के.सी. 3607 1198 0 0 1905 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले हर्कमयाँ रुम्बा 2976 748 0 0 1798 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) राधिका तिमल्सिना 900 250 0 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा हिरादेबी हुमागाईं 99 23 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. १

नेपाली कांग्रेस अईत सिंह तामाङ्ग 474 0 0 0 0 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले Admin 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) Admin 224 59 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा Admin 180 21 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. २

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ३

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ४

नेपाली कांग्रेस admin 221 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले Admin 337 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) Admin 277 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा Admin 279 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ५

नेपाली कांग्रेस 433 0 0 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले जीतबहादुर घिमिरे 722 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) Admin 364 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा Admin 68 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ६

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ७

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अध्यक्ष वडा नं. ८

नेपाली कांग्रेस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एमाले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नेकपा (केन्द्र) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
राप्रपा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


मकवानपुरगढी गाउँपालिकासमावेश भएका साविक गा.वि.स. र न.पा.हरु : मकवानपुरगढी, आम्भञ्ज्याङ, सुकौरा, बुढीचौर गा.वि.स.

जनसंख्या : २५३२२    
क्षेत्रफल : १४८.७२ वर्ग  कि.मि.    
केन्द्र : साविक मकवानपुरगढी गा.वि.स.को कार्यालय
वडा संख्या  : ८
सिमाना :
पूर्व : ललितपुर जिल्ला
पश्चिम : बकैया गाउँपालिका
उत्तर : हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भीमफेदी गाउँपालिका
दक्षिण : हेटौंडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाउँपालिका

वडा विभाजन :

वडा नम्बरसमावेश भएका साविक गा.वि.स./न.पा.हरुसाविक वडा नं.
        १ मकवानपुरगढी १,२    
        २   मकवानपुरगढी ३,४     
        ३ मकवानपुरगढी ५-७
        ४ मकवानपुरगढी ८,९
        ५   आम्भञ्ज्याङ १-४
        ६ आम्भञ्ज्याङ ५-९ 
        ७ सुकौरा १-९
        ८ बुढीचौर १-९

श्रोत : नेपाल सरकार राजपत्र